Ubytovací řád – Penzion u Kubesa

 1.  V penzionu může být ubytován pouze host, který je k ubytování přihlášen po
  předložení občanského průkazu, platného cestovního pasu, nebo jiného dokladu o
  totožnosti.
 2. Užívání hotelového zařízení je dovoleno osobám, které nejsou postiženi infekčními
  nemocemi.
 3. Požádá-li ubytovaný host o prodloužení doby pobytu, může mu být nabídnut jiný
  pokoj než ten, ve kterém byl původně ubytován.
 4. Host užívá pokoj po dobu, kterou sjednal při příchodu. Nebyla-li doba pobytu
  sjednána jinak, pokoje jsou připraveny od 16:00 hodin, poslední den pobytu host
  uvolní pokoj nejpozději do 10:00 hodin.
 5. V době od 22:00 hod do 7:00 hod je host povinen dodržovat noční klid.
 6. Za pobyt a poskytnuté služby je ubytovaný host povinen platit ceny v souladu s
  platným ceníkem při příjezdu.
 7. V pokoji a společných prostorách není dovoleno provádět zásahy do elektrické sítě,
  nebo jiné instalace.
 8. Není dovoleno užívat vlastních elektrospotřebičů (např. varné konvice, vařiče,
  toustovače apod.). Výjimkou jsou holicí strojky, vysoušeče vlasů, kulmy, rádia. Za
  použití povolených spotřebičů zodpovídá host a ručí za jakékoliv škody způsobené
  jejich provozem.
 9. Při odchodu z pokoje je host povinen zhasnout světla, vypnout televizi, uzavřít okna
  a při ukončení pobytu odevzdat kartu, popřípadě ovladač od klimatizace a
  vypůjčenou konvici. Host je také povinen si zkontrolovat osobní věci jestli nějaké
  nezapomněl.
 10. Za ztrátu karty je host povinen uhradit částku 100,-Kč.
 11. Dřívější check in nebo pozdní check out je zpoplatněn 300,-Kč.
 12. Za škody způsobené na majetku penzionu odpovídá host v plném rozsahu.
 13. Děti ubytováváme od 15 let.
 14. V penzionu nejsou povolena domácí zvířata a uschovávání kol.
 15. V penzionu je přísný zákaz kouření!!! Vyjma vyhrazených prostor.
 16. Zákaz vstupu osobám, jež nejsou evidovány v ubytovací knize.
 17. Nejsme povinni ubytovat osobu pod vlivem alkoholu či omamných látek.
 18. Každý ubytovaný host, je povinen dodržovat tento ubytovací a požární řád. V
  případě, že ubytovaný poruší ubytovací řád, má majitel penzionu právo ukončit
  pobyt.
 19. Přísný zákaz kouření ve všech prostorách penzionu. Za porušení zákazu pokuta
  5000 Kč.
 20. Za jakékoliv porušení z výše uvedených bodů bude účtovaná pokuta ve výši 5000
  korun.

Dne 1.1.2018