Ubytovací řád – Penzion u Kubesa

 

 1. V penzionu může být ubytován pouze host, který je k ubytování přihlášen po předložení občanského průkazu, platného cestovního pasu, nebo jiného dokladu o totožnosti. Složí vratný depozit ve výši 1.000,-Kč.
 2. Užívání hotelového zařízení je dovoleno osobám, které nejsou postiženi infekčními nemocemi.
 3. Požádá-li ubytovaný host o prodloužení doby pobytu, může mu být nabídnutý jiný pokoj než ten, ve kterém byl původně ubytován.
 4. Host užívá pokoj po dobu, kterou sjednal při příchodu. Nebyla-li doba pobytu sjednána jinak, pokoje jsou připraveny od 16:00 hodin, poslední den pobytu host uvolní pokoj nejpozději do 10:00 hodin.
 5. V době od 22:00 hod do 7:00 hod je host povinen dodržovat noční klid.
 6. Za pobyt a poskytnuté služby je ubytovaný host povinen platit ceny v souladu s platným ceníkem při příjezdu.
 7.  V pokoji a společných prostorách není dovoleno provádět zásahy do elektrické sítě, nebo jiné instalace.
 8. Není dovoleno užívat vlastních elektrospotřebičů (např. varné konvice, vařiče, toustovače apod.). Vyjímkou jsou holicí strojky, vysoušeče vlasů, kulmy, rádia. Za použití povolených spotřebičů zodpovídá host a ručí za jakékoliv škody způsobené jejich provozem.
 9. Při odchodu z pokoje je host povinnen zhasnout světla, vypnout televizi, uzavřít okna a při ukončení pobytu odevzdat kartu.
 10.  Za ztrátu karty je host povinen uhradit částku 100,-Kč.
 11. Z bezpečnostních důvodů není dovoleno ponechávat děti bez dozoru dospělé osoby v pokoji a ostatních prostorách pensionu. Rodiče odpovídají za bezpečnost svých dětí ve všech prostorech penzionu i v jeho venkovní části.
 12. Dřívější check in nebo pozdní check out je zpoplatněn 300,-Kč.
 13. Za škody způsobené na majetku penzionu odpovídá host v plném rozsahu.
 14. Děti ubytováváme od 15 let.
 15. V penzionu nejsou povolena domácí zvířata.
 16. V penzionu je přisný zákaz kouření!!!
 17. Zákaz vstupu osobám, jež nejsou evidovány v ubytovací knize.
 18. Každý ubytovaný host, je povinen dodržovat tento ubytovací řád i požární řád. V případě, že ubytovaný poruší ubytovací řád, má majitel penzionu právo ukončit pobyt a tím pádem propadá i vratná depozit.

Dne 19.2.2016