Historie domu je velice pestrá. Kdyby mohl mluvit, vypověděl by jistě mnoho zajímavostí snad již z dob samotného vzniku města.

Byl to šenkovní dům IV. třídy, který v roce 1612 vlastnil řemeslník Hans Řemenovský (podle jména, jak bylo tenkrát zvykem, snad řemenář či podobný zpracovatel kůží).
Po něm byl majitelem Mates Švonc a ještě před vypálením města Švédy jej koupil Adam Kesler.

Po zkáze města knechty generála Torstensona jej jako zkažený zakoupil 4.května 1650 kožešník Martin Bíz. Majitelé se střídali po kratších či delších sezeních - parukář F. Jarolím. Fr. Wolf, kupec Dominik Jeremiáš, obchodník suknem Fr.Kristián Myslivec, biskupský úředník, mlynář, pak pekař František Stankovic. Od něj jej koupil 31.srpna 1821 za 3900 zlatých Ondřej Kubes, narozený roku 1800 v Kojetíně. Ten zde založil slavný železářský obchod "U zlatého rýlu".

Pokračovatelem v rodinné tradici byl jeho 22 potomek - syn Karel (předcházelo mu 21 dcer) - taktéž schopný obchodník a numismatik - zakládající člen numismatické společnosti československé.

Obchod přejmenovaný na "Železářství u Kubesa" vzkvétá až do roku 1947. Tehdy přišla pro Karla první rána a to zákon 185/47 - mimořádná jednorázová dávka a dávka z nadměrných přírůstků na majetku.Kubes měl zaplatit 6 mil. Kčs, touto hotovostí však nedisponoval, tak začal rozprodávat své numismatické sbírky. Druhou ránou byl rok 1948 - znárodnění.

Ponecháváme tedy v našem názvu jméno Kubes s vírou,že bude nositelem schopnosti,obchodního ducha a štěstí - tak jak to bylo za éry rodiny Kubesů.

Penzion U Kubesa - Adults only v Kroměříži hodnocení